Recent Comments

  Categories

  Archive by category "belső ellenőrzés"

  Milyen feladatokat végez a belső ellenőr?

  belső ellenőrzés

  belső ellenőrzés

  Ha megvan a döntés, hogy főállású vagy szakértő végzi a feladatokat akkor igazából célegyenesben vagyunk. Az ellenőr (ha egy személy van akkor Ő a belső ellenőrzési vezető is) kialakítja a belső ellenőrzési rendszert, kézikönyvet és alapszabályt hoz létre, ezt az FB felé terjeszti, ha elfogadják akkor az alapján végzi az ellenőrzéseket. A teljesség igénye nélkül az alábbi fő feladatok várnak rá. Kockázatelemzést végez a belső ellenőrzés megalapozására és stratégiai ellenőrzési tervet készít. Az adott év vonatkozásában Éves belső ellenőrzési tervet készít (tárgyévet megelőző év október 31-ig). Elvégzi és jelentést ír a vizsgálatokról. Szükséges esetén szóban vagy írásban tanácsadói feladatokat is elláthat. Nyilvántartást vezet a feladatokról, intézkedésekről. Végül pedig Éves beszámolót készít az FB felé, akik azt a tárgyévet követő május 31-ig elfogadják azt. Ha a belső ellenőr feladataihoz szakembert keres, keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!

  Az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) látja el.

   

  belsokontrollrendszer.hu

  belsokontrollrendszer.hu

  Feladatait, hatáskörét és szervezetét a 2011. évi LXVI. törvény (továbbiakban: új ÁSZ tv.) állapítja meg. Az ÁSZ az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely csak az Országgyűlésnek van alárendelve. Az ÁSZ jogállását és hatáskörét Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) és az új ÁSZ tv. határozza meg. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenysége során minden más szervezettől független. Az ÁSZ az új ÁSZ tv.-ben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását, az államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból származó források felhasználását és a nemzeti vagyon kezelését. Az ÁSZ ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok szerint végzi. Az ÁSZ jelentései nyilvánosak. Amennyiben az Ön cégének is szüksége van belső ellenőrzésre, válasszon ehhez szakembert, aki a belső ellenőr szakképesítéssel is rendelkezik! Keresse ehhez a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!